صورتحساب گاز طبیعی
تصوير روز

  آلبوم تصاوير

  بازدید دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان وآموزش پزشکی از پالایشگاه گاز بید بلند
  temp
  HSE
  1396/2/6 چهارشنبه11:05
  زمین پاک مناسبت سالانه ای است که با هدف افزایش آگاهی وتجلیل از محیط زیست کره زمین نامگذاری شده است همزمان با دوم اردیبهشت روز جهانی زمین پاک و در را
  1395/10/26 يكشنبه11:54
  در راستای آمادگی کارکنان جهت کنترل و مدیریت بحران و همچنین حفظ ونگهداری عملیات تولید وتصفیه گاز مانور جامع بحران با مشارکت اداره HSE،بسیج، حراست
  1395/10/20 دوشنبه11:21
  دستورالعملهای HSE
  پژوهش و فناوري
  1395/10/20 دوشنبه11:15
  دستور العمل وپروژه های پژوهشی شرکت پالایش گاز بید بلند
  پالايشگاه مسجدسليمان
  1395/10/11 شنبه13:57
  پالایشگاه گاز مسجد سلیمان تحت مدیریت شرکت پالایش گاز بید بلند
  نظام پيشنهادات
  1395/10/20 دوشنبه11:05
  دستور العملهای نظام پیشنهادات شرکت پالایش گاز بید بلند
  واحدهاي عملياتي و بهره برداري
  سلامت اداري
  قانون ارتقاء نظام سلامت اداری شرکت پالایش گاز بید بلند
  اظهار نامه سلامت اداری شرکت پالایش گاز بید بلند
  بيشتر


  مجری سایت : شرکت سیگما