دوشنبه 1 مهر 1398   15:33:39

تصاوير فعاليت هاي ماهيانه

نصاویر بازدید کارکنان از بیست چهارمین نمایشگاه نفت وگاز وپتروشیمی در سال 98
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 


مجری سایت : شرکت سیگما