چهارشنبه 1 آبان 1398   17:01:02
گواهینامه ها
کسب تقدیر نامه پنج ستاره در چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت دارائیهای فیزیکی در دی ماه 97
کسب تقدیر نامه  سه ستاره در سومین دوره ارزیابی مدیریت دارائیهای فیزیکی در سال 96
کسب تندیس سه ستاره  دراولین جشنواره سرآمدی وبهبود مستمر توسط شرکت پالایش گار بید بلند اسفند 96
لوح تقدیر موفقیت در کسب رشد بیش از 30درصدی قرآن پژوهان بهار در بهار
کسب عنوان برتر ستاد اقامه نماز وزارت نفت
تندیس های شرکت پالایش گاز بید بلند
تندیس های شرکت پالایش گاز بید بلند
تندیس های شرکت پالایش گاز بید بلند
تندیس های شرکت پالایش گاز بید بلند
تندیس های شرکت پالایش گاز بید بلند
تندیس های شرکت پالایش گاز بید بلند
تندیس های شرکت پالایش گاز بید بلند
تندیس های شرکت پالایش گاز بید بلند
تندیس های شرکت پالایش گاز بید بلند
تندیس های شرکت پالایش گاز بید بلند
  • 1395/10/15 چهارشنبه تندیس های شرکت پالایش گاز بید بلند
    تندیس برنزین جشنواره ونمایشگاه آثار برتر نظام پیشنهادات در سال 92
    تندیس برنزین جشنواره ونمایشگاه آثار برتر نظام پیشنهادات در سال 92

تندیس های شرکت پالایش گاز بید بلند
تندیس های شرکت پالایش گاز بید بلند
 برترین روابط عمومی صنعت نفت در هشتمین دوره از جشنواره روابط عمومی در سال 95
گواهینامه های شرکت پالایش گاز بید بلند
 گواهینامه های شرکت پالایش گاز بید بلند
1


مجری سایت : شرکت سیگما