اقتصاد مقاومتی تولید- اشتغال

شنبه 5 اسفند 1396   12:19:37
گواهینامه ها
منشور اخلاقی کارکنان وزارت نفت
لوح تقدیر موفقیت در کسب رشد بیش از 30درصدی قرآن پژوهان بهار در بهار
کسب عنوان برتر ستاد اقامه نماز وزارت نفت
تندیس های شرکت پالایش گاز بید بلند
تندیس های شرکت پالایش گاز بید بلند
تندیس های شرکت پالایش گاز بید بلند
تندیس های شرکت پالایش گاز بید بلند
تندیس های شرکت پالایش گاز بید بلند
تندیس های شرکت پالایش گاز بید بلند
تندیس های شرکت پالایش گاز بید بلند
تندیس های شرکت پالایش گاز بید بلند
تندیس های شرکت پالایش گاز بید بلند
تندیس های شرکت پالایش گاز بید بلند
  • 1395/10/15 چهارشنبه تندیس های شرکت پالایش گاز بید بلند
    تندیس برنزین جشنواره ونمایشگاه آثار برتر نظام پیشنهادات در سال 92
    تندیس برنزین جشنواره ونمایشگاه آثار برتر نظام پیشنهادات در سال 92

تندیس های شرکت پالایش گاز بید بلند
تندیس های شرکت پالایش گاز بید بلند
 برترین روابط عمومی صنعت نفت در هشتمین دوره از جشنواره روابط عمومی در سال 95
گواهینامه های شرکت پالایش گاز بید بلند
 گواهینامه های شرکت پالایش گاز بید بلند
1


مجری سایت : شرکت سیگما