حمایت از کالای ایرانی
چهارشنبه 27 تير 1397   02:17:23
قوانين و مقررات
چشم انداز شرکت پالایش گاز بید بلند
دستورالعمل  ارزیابی کیفی مناقصه گران (پیمانکاران)
منشور حقوق شهروندی در نظام اداری
مقررات اداری شرکت پالایش گاز بید بلند
قوانین  اداری شرکت پالایش گاز بید بلند
شرح وظایف ادارات شرکت پالایش گاز بید بلند
منشور اخلاقی شرکت پالایش گاز بید بلند
خط مشی شرکت پالایش گاز بید بلند
1


مجری سایت : شرکت سیگما