چهارشنبه 1 آبان 1398   17:01:38
قوانين و مقررات
فرم درخواست شرکت در مناقصه
ابلاغیه  وظایف وتکالیف شرکت ملی گاز ایران در برنامه ششم توسعه (1396-1400)
نمودار رسیدگی به شکایات برگزاری مناقصات
دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران
قانون برگزاری مناقصات مجلس شورای اسلامی
چشم انداز شرکت پالایش گاز بید بلند
دستورالعمل  ارزیابی کیفی مناقصه گران (پیمانکاران)
منشور حقوق شهروندی در نظام اداری
مقررات اداری شرکت پالایش گاز بید بلند
قوانین  اداری شرکت پالایش گاز بید بلند
شرح وظایف ادارات شرکت پالایش گاز بید بلند
منشور اخلاقی شرکت پالایش گاز بید بلند
خط مشی شرکت پالایش گاز بید بلند
1


مجری سایت : شرکت سیگما