جمعه 1 شهريور 1398   06:56:43
اخبار
10:531397/6/11 يكشنبه
آغاز بهره برداری ازفازدوم پروژه مخازن تفکیک گرسه فازی درشرکت پالایش گازبیدبلند

همزمان با هفته دولت  پروژه فاز دوم مخازن تفکیک گر سه فازی با حضور فرماندار و مسئولان ادارات شهرستان بهبهان ،مدیر عامل وروسای ادارات شرکت افتتاح ومورد بهره برداری قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی به نقل از مهندس رئیسی اردلی سرپرست بهره برداری بیان داشت: درراستای کاهش آلودگی زیست محیطی ،از اردیبهشت ماه سال95 طرح مخازن تفکیک گرسه فازی باهدف جلوگیری ازسوزاندن میعانات استحصالی وخاموش نمودن چاله سوزان دردست مطالعه قرارگرفت این پروژه  دردوفاز که فاز نخست آن بااستفاده ازتوان وهمت کارشناسان داخلی شرکت وتجهیزات ازرده خارج بامطالعه ولحاظ نمودن جوانب فرایندی ،ایمنی وHSE بادستاورد کاهش روزانه 7000 مترمکعب گاز سوخت،بازیافت وصرفه جویی حدود 20 مترمکعب درروز آب مقطر واستحصال روزانه 3 مترمکعب میعانات گازی ،دراسفند96 به بهره برداری رسید.

رئیسی اردلی اضافه نمودند؛ درفاز نخست ،مایعات استحصالی بخش نم زدایی واحدهای پالایش،درمخزن تفکیک گراولیه تجمع یافته وبراساس ثقل وزنی ،آب درقسمت پایین ومیعانات گازی درقسمت بالای آب قرارگرفته که باافزایش سطح ،بتدریج میعانات به پشت سدWEIR ریخته وآب ترش به مخزن تفکیک گرثانویه جهت احیا وحذف بوی نامطبوع وارد میگردد.درمخزن تفکیک گرثانویه بااستفاده ازکویل حرارتی واعمال حرارت تا85 درجه سانتیگراد اقدام به حذف بوی نامطبوع آب شده وپس  از نمونه گیری ومناسب بودن کنداکتیویته آن ،دریک مخزن ،ذخیره و به عنوان آب جبرانی به سیستم فرآورش گازتزریق میگردد.

وی در ادامه عنوان کرد :فازدوم که نصب واحداث مخزن ذخیره سازی میعانات بوده ،درهفته دولت سال جاری وبا ظرفیت 45 مترمکعب به بهره برداری رسید.میعانات ذخیره شده که عمدتا"ترکیبات C7+میباشد،به کارخانه NGL-1600شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری، ارسال میگردد.

شایان ذکراست  این پروژه با رویکرد اقتصاد مقاومتی  کاملا بومی  توسط مهندسان وکارشناسان داخلی شرکت به مرحله اجرا درآمده است

تاریخ به روز رسانی:.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 


مجری سایت : شرکت سیگما