پنجشنبه 28 شهريور 1398   09:57:46
HSE
11:541395/10/26 يكشنبه
برگزاری مانور جامع مقابله با وقوع زمین لرزه در شرکت پالایش گاز بیدبلند دی ماه 95

در راستای آمادگی کارکنان جهت کنترل  و مدیریت بحران و همچنین حفظ ونگهداری عملیات تولید وتصفیه گاز  مانور  جامع بحران با مشارکت  اداره HSE،بسیج، حراست ،عملیات، پشتیبانیو دیگر ادارت مرتبط در شرکت پالایش گاز بیدبلند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی به نقل از مهندس هویدا رئیس پدافند غیر عامل وکمیته بحران: مانورفوق الذکر در جهت ایجاد هماهنگی وتعامل  بین ادارات عمل کننده وهمچنین واکنش در شرایط اضطراری با سناریویمقابله با وقوع زمین لرزه برگزارگردید.

ایشان در ادامه افزودند؛طرح ریزی این مانور به صورت کارگروه تخصصی  که هدف از آن ارتقاء سطح آمادگی کلیه واحدهای عملیاتی وپشتیبانی وهمچنین آمادگی تیمهای واکنش اضطراری  وتمرین استمرار تولید در شرایط بحرانهای طبیعی  عنوان نمود.

 بعد از اجرای مرحله پایانی مانور ،جلسه کمیته بحران به ریاست مهندس نخلیان  معاونت عملیات  واعضاء کمیته دراتاق بحران تشکیل  ودر نهایتبا تجزیه وتحلیل گزارشات ،نتایج مانور مطلوب ارزیابی گردید.

تاریخ به روز رسانی:.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 


مجری سایت : شرکت سیگما