حمایت از کالای ایرانی
دوشنبه 26 آذر 1397   11:23:12
11:011396/12/19 شنبه
کسب تقدیرنامه سه ستاره دراولین جشنواره سرآمدی وبهبود مستمرشرکت ملی گازایران توسط شرکت پالایش گازبیدبلند

تقدیرنامه سه ستاره دراولین جشنواره سرآمدی وبهبود مستمر شرکت ملی گازایران به شرکت پالایش گازبیدبلند اهداء گردید .

به گزارش روابط عمومی  مهندس پوررضا مدیر عامل  اظهار داشت :پیرومصوبه هیات مدیره شرکت ملی گازایران درخصوص یکپارچه سازی سیستم های ارزیابی عملکردبراساس مدل سرآمدی ستادملی گاز ، شرکت پالایش گازبیدبلند اقدام به بکارگیری مشاورتوانمنددراین خصوص نمودوبا سازماندهی کمیته راهبری مدل تعالی وتشکیل کمیته تخصصی اقدام به شناسایی رویکردهای جاری درخصوص معیارهای رهبری ،استراتژی ،فرآیندهای جاری،شرکت ها ومنابع نمودند ودرهمین راستا دوره های آموزشی وتشریح اصول ومعیارهای مدل ونیزچگونگی ارزیابی براساس مدل RADARبرگزار گردید.

مدیر عامل در ادامه سخنان خود افزودند؛دربخش نتایج پس ازجمع آوری سوابق درخصوص نتایج مشتری ،کارکنان جامعه ونتایج کلیدی عملکردسازمان اقدام گردیدوبا تهیه گزارش خودارزیابی ، نسخه نهایی اظهارنامه تعالی تدوین گردید،وطی سه روزفرآیندارزیابی تعالی توسط تیم متشکل ازشش نفرارزیاب ،شرکت پالایش گازبیدبلندبا یک پله ارتقاءموفق به کسب تقدیرنامه سه ستاره دراولین جشنواره سرآمدی وبهبودمستمرشرکت ملی گازایران شدبصورتی که نسبت به آخرین نتایج بدست آمده ارتقاء وپیشرفت محسوسی داشته است.

تاریخ به روز رسانی:.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 


مجری سایت : شرکت سیگما