صفحه اصلی > معرفی شرکت > قوانین ومقررات 


فرم درخواست شرکت در مناقصه
فرم درخواست شرکت در مناقصه
فرم درخواست شرکت در مناقصه
 ١٠:٥٥ - 1398/09/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
قانون برگزاری مناقصات
قانون برگزاری مناقصات
قانون برگزاری مناقصات
 ١٠:٥١ - 1398/09/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
مقررات اداری کارمندان
وظایف کارمندان
وظایف کارمندان
 ١٠:٣٥ - 1398/09/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
مقررات اداری کارمندان
مزایای طرحهای رفاهی
مزایای طرحهای رفاهی
 ١٠:٣١ - 1398/09/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
مقررات اداری کارمندان
مسافرت وحمل ونقل
مسافرت وحمل ونقل
 ١٠:٢٨ - 1398/09/10 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 صفحه بعدی >>

تصاویر منتخب