صفحه اصلی > معرفی شرکت > قوانین ومقررات 


مقررات اداری کارمندان
ترفیعات
ترفیعات
 ١٠:٢٦ - 1398/09/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
مقررات اداری کارمندان
استخدام وحقوق
استخدام وحقوق
 ١٠:٢٤ - 1398/09/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
مقررات اداری کارمندان
مزایای خاتمه خدمت
مزایای خاتمه خدمت
 ١٠:٢١ - 1398/09/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
مقررات اداری کارمندان
گله مندی ونگرانیها
گله مندی ونگرانیها
 ١٠:١٨ - 1398/09/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
مقررات اداری کارمندان
بهداشت ودرمان
بهداشت ودرمان
 ١٠:٠٥ - 1398/09/10 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 صفحه بعدی >>

تصاویر منتخب